Sơ lược các vị trí content

Newbie mới vào nghề dễ bị loạn giữa một rừng thuật ngữ: copywriter, copywriting, content writing, content writer, content creator… Các khái niệm có thể khác nhau đôi chút, nhưng

Đọc thêm

5W – 1H trong viết content

5W1H là phương pháp đặt câu hỏi & giải quyết vấn đề vốn đã rất phổ biến trong marketing, báo chí, kinh doanh… Viết content, chỉ cần trả lời đủ

Đọc thêm

Nghe rap học cách dùng từ

Muốn tăng trình viết content, thì nghe rap là một cách trau dồi rất đời. Những rapper có vốn từ vựng khủng, chơi chữ điệu nghệ, gieo vần sáng tạo,

Đọc thêm