LỘ TRÌNH 15 NGÀY HỌC CONTENT MARKETING

Lộ trình học content cho người mới bắt đầu tìm hiểu nghề viết. Sau 15 ngày, bạn sẽ nắm vững cách viết content SEO, Facebook, TikTok, Website, PR, các ấn phẩm truyền thông…

COACHING & MENTORING 1-1

Mình nhận hỗ trợ các bạn content mới vào nghề dựa trên kinh nghiệm thực tế, lộ trình tùy thuộc vào thời gian và mục tiêu của bạn. Bao gồm các hạng mục:

1. Định hướng nghề content

2. Sửa bài viết cho newbie

3. Hướng dẫn cách viết bài

– Cấu trúc

– Ý tưởng

– Outline

– Kỹ thuật viết

– Quy chuẩn content từng kênh

4. Tư vấn lập kế hoạch content đa kênh

Thuê agency và vòng luẩn quẩn

Nhiều khách tìm agency để cải thiện tình hình marketing, kinh doanh vốn đã bắt đầu có vấn đề. Nhưng khi bắt tay với agency (tạm được cho là dân

Read More »
Follow Lem Chấp Bút