CHUYỆN HÒN ĐÁ & TOPIC

Đi giữa đường gặp một hòn đá. Vậy ta sẽ có các chủ đề gì liên quan đến hòn đá này? Thử áp dụng nguyên tắc: 5W1H (what, who, why,

Đọc thêm

Sơ lược các vị trí content

Newbie mới vào nghề dễ bị loạn giữa một rừng thuật ngữ: copywriter, copywriting, content writing, content writer, content creator… Các khái niệm có thể khác nhau đôi chút, nhưng

Đọc thêm

5W – 1H trong viết content

5W1H là phương pháp đặt câu hỏi & giải quyết vấn đề vốn đã rất phổ biến trong marketing, báo chí, kinh doanh… Viết content, chỉ cần trả lời đủ

Đọc thêm