Mindmap: Ví dụ kỹ năng research cho content

5 thông tin cần research trước khi lập kế hoạch và viết content:

– Sản phẩm/dịch vụ

– Đối thủ

– Thị trường

– Khách hàng

– Chủ đề viết (keyword chính)

Research càng kỹ càng khai thác được nhiều góc độ, càng nảy thêm nhiều ý tưởng.

5 thông tin research
5 thông tin bạn cần research trước khi viết content

4 BƯỚC RESEARCH

Bước 1: Thu thập thông tin (search)

Bước 2: Nghiên cứu + Phân tích dữ liệu

Bước 3: Đánh giá dữ liệu + đưa ra kết luận

Bước 4: Sử dụng dữ liệu trên để đưa vào bài viết của mình, tạo sự thuyết phục.

LƯU Ý

  1. Chỉ chọn nguồn tin cậy (tạp chí chuyên ngành, các tờ báo lớn, chuyên gia, tổ chức uy tín…) và lưu trữ lại link nguồn.
  2. Giới hạn thời gian research (1-2 tiếng cho 1 bài viết social, 1-2 ngày cho bài PR…)
  3. Search xong phải tạo file và sắp xếp gọn gàng. Mỗi chủ đề 1 sheet, update dần để xây kho dữ liệu riêng, dễ tra cứu khi cần.
  4. Phải phân tích chủ đề để tìm ra keyword (từ khóa chính) trước khi research, nếu không sẽ bị lan man.
  5. Nên research bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau + thêm các cụm từ “số liệu, nghiên cứu, thống kê, thực trạng, thị trường, xu hướng…”

* Ảnh dưới là 1 slide ví dụ trong kỹ năng research, ứng dụng cho 1 trung tâm tiếng Anh thực tế.

— Lem Chấp Bút —

Share your love
Facebook
Email

Newsletter