Cấu trúc viết 1 bài content

Cấu trúc viết 1 bài content cơ bản gồm 4 phần dưới đây:

  • Tiêu đề
  • Mở bài
  • Thân bài
  • Kết luận

Với conten Facebook, đôi khi 1 bài chỉ là 1 câu, vì nội dung thể hiện ở mặt hình ảnh nhiều hơn text.

Ngoài ra, cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Ngắn gọn, càng ngắn càng tốt
  • Tiêu đề + mở bài có thể lược bỏ hoặc nhập chung
  • Thân bài 4-5 đoạn, hoặc 5-7 gạch đầu dòng
  • Áp dụng công thức content để viết nhanh hơn: AIDA (thu hút), ACCA (nhận thức), PAS (nỗi đau), SSS (kể chuyện), BAB (trước – sau)…

Trong hình, mình chia sẻ một số cách triển khai từng phần trong cấu trúc 1 bài, ví dụ cho trung tâm ngoại ngữ. Các bạn newbie có thể tham khảo thêm góc nhìn cơ bản.

cách viết tiêu đề
Cách viết tiêu đề content thu hút
Cách viết mở bài
Cách viết mở bài đơn giản
cách viết thân bài
5 cách viết thân bài logic, thuyết phục độc giả
cách viết kết bài
3 cách viết kết bài dễ như ăn kẹo

— Lem Chấp Bút —

Share your love
Facebook
Email

Newsletter