Xây kênh TikTok cho tay ngang

7 bước xây kênh TikTok
13 hình thức video phổ biến
Cấu trúc kịch bản đơn giản
3 kỹ năng làm video TikTok
4 nội dung dễ cắn view:
– Wow: ngạc nhiên, kiến thức mới lạ chưa từng biết
– Trúng tim đen: đồng cảm, gật gù
– Tranh cãi: sân si, phản biện
– Giải trí: đẹp, vui, hay…
— Lem Chấp Bút —
Chia sẻ từ một tay ngang
Share your love
Facebook
Email

Newsletter