Series Làm gì khi bí ý tưởng viết content? Cách 2 – Tư duy ngược

Cách 2: Tư duy ngược = Tư duy nghịch đảo

Đảo ngược vấn đề, bằng cách thêm từ KHÔNG vào câu hỏi. Đây là cách suy nghĩ theo hướng tiêu cực để giải quyết vấn đề.

– Bước 1: Xác định mục tiêu/vấn đề cần giải quyết.

– Bước 2: Đặt câu hỏi làm sao để KHÔNG giải quyết được vấn đề/mục tiêu này.

– Bước 3: Trả lời câu hỏi bước 2.

– Bước 4: Tìm giải pháp cho bước 3.

– Bước 5: Viết xoáy sâu vào từng vấn đề

Ví dụ một trường hợp tư duy ngược để tìm ý tưởng content

Giả sử: Bạn đang cần ý tưởng viết để thúc đẩy khách mua sản phẩm A.

Bước 1: Xác định mục tiêu “Làm sao để khách hàng mua sản phẩm A”

Bước 2: Đặt câu hỏi ngược lại: “Làm sao để khách KHÔNG mua sản phẩm A”

Bước 3: Trả lời câu hỏi bước 2

– Phí ship trên trời

– Tư vấn thiếu kiến thức, chèo kéo

– Thành phần chứa hoạt chất gây hại

– Không có giấy phép

– Bị nhiều khách chê kém chất lượng…

Bước 4: Đề ra giải pháp cho bước 3

– Freeship

– Tư vấn chuyên môn, tận tâm nhưng lịch sự, không chèo kéo

– Khẳng định sản phẩm A không chứa hoạt chất gây hại

– Công bố giấy phép sản phẩm A

– Feedback tích cực từ khách hàng…

Bước 5: Chọn 1 giải pháp ở bước 4 và viết xoáy sâu vào đó.

Share your love
Facebook
Email

Newsletter