Cấu trúc 8 dạng bài content cơ bản cho website mới xây

Đây là cấu trúc cơ bản + phổ biến, newbie có thể tham khảo nếu phải tự viết content cho website mới dựng.

Trên thực tế, không có cấu trúc chung nào cho các dạng content. Khi làm, các bạn cứ tự do sáng tạo, miễn là đáp ứng các tiêu chí của brand và thấu hiểu insight khách hàng. Dĩ nhiên là thông tin trên website phải chuẩn xác để hạn chế các rủi ro phát sinh, liên quan đến khiếu nại, pháp lý…

Nhóm bài thanh menu trên:

– Bài giới thiệu (About, về chúng tôi)

– Bài mô tả sản phẩm

– Bài mô tả giải pháp, dịch vụ

Nhóm bài thanh menu dưới:

+ Hướng dẫn mua hàng

+ Chính sách đổi trả

+ Chính sách thanh toán, giao nhận

+ Chính sách bảo mật

+ Chính sách Đại lý, NPP

Lem Chấp Bút

Share your love
Facebook
Email

Newsletter