5W – 1H trong viết content

5W1H là phương pháp đặt câu hỏi & giải quyết vấn đề vốn đã rất phổ biến trong marketing, báo chí, kinh doanh…
Viết content, chỉ cần trả lời đủ 6 câu hỏi cơ bản này rồi hãy gõ phím, đảm bảo nội dung đúng trọng tâm, không lan man lạc đề.
Xem hình để nắm đầy đủ thông tin nha, Lem hơi lười viết dài dòng.
5h 1w trong cont
— Lem Chấp Bút —
Share your love
Facebook
Email

Newsletter