Viết bài PR đăng báo khó hay dễ?

Mình khẳng định là không dễ, vì người viết phải chịu sự kiểm duyệt của 2 bên:

– Công ty: Có nhận diện thương hiệu riêng, có câu chuyện muốn truyền tải, quảng bá.

– Cơ quan báo chí: Có quy định và tôn chỉ riêng, thường không thỏa hiệp với doanh nghiệp để đảm bảo tính khách quan + phù hợp quy định pháp luật.

Khi viết PR, người viết phải lường trước khả năng bài bị duyệt “vòng tròn” qua các cấp: Khách hàng (công ty) => Biên tập tòa soạn => Khách hàng => Biên tập tòa soạn…

Một khi đã xuất bản, bài viết gần như không thể chỉnh sửa hay gỡ xuống, vì thế phải thật thận trọng trong khâu viết, trau chuốt từ ngữ, dẫn nguồn số liệu + kiểm duyệt nội dung.

Mô hình triển khai ý tưởng “oách xà lách” khi viết bài PR, tham khảo thêm về tư duy nha mọi người.

Có nhiều dạng bài PR, nhiều công thức viết phổ biến như:

– PAS

– SSS

– STRINGS

– BAB

Và cả những mô hình xây dựng tuyến nội dung như ảnh minh họa bên dưới. Dựa vào đó, người viết có thể tạo ra outline (dàn ý) trước khi bắt tay vào việc.

Lem Chấp Bút

Share your love
Facebook
Email

Newsletter