Học content là học những gì?

Mới vào nghề content, bạn cần phải học 5 điều sau:

1. CÁCH RESEARCH

=> Để tổng hợp thông tin, phân tích sản phẩm, khách hàng, thị trường.

2. CÁCH TÌM Ý TƯỞNG

=> Để lên chiến lược content khác biệt.

3. CẤU TRÚC CÁC DẠNG CONTENT

=> Để viết bài nhanh hơn, đúng quy tắc từng kênh.

4. CÁCH HÀNH VĂN: THUẬT DÙNG TỪ & PHÉP TU TỪ

=> Để nội dung logic hơn, hấp dẫn hơn, mượt mà hơn.

5. TƯ DUY MARKETING

=> Để bài viết truyền tải đúng thông điệp và đạt mục đích quảng bá.

— Lem Chấp Bút —

Hướng dẫn học content cho người mới

Share your love
Facebook
Email

Newsletter