Nghe rap học cách dùng từ

Muốn tăng trình viết content, thì nghe rap là một cách trau dồi rất đời. Những rapper có vốn từ vựng khủng, chơi chữ điệu nghệ, gieo vần sáng tạo,

Đọc thêm