Cách truy vấn tìm ý tưởng bằng mind map (sơ đồ tư duy)

Idea không phải sung mà chờ rụng. Idea là sản phẩm được não tạo ra. Và truy vấn là một trong những cách động não vừa đủ để đào ra ý tưởng.

Ý tưởng chưa cần quá độc đáo, mới lạ. Với marketing, chỉ cần idea sát thực tế, trúng insight khách hàng là đủ để tạo ra chuyển đổi. Và truy vấn là cách ai cũng có thể áp dụng.

Truy vấn giúp người viết content thấy gốc rễ của vấn đề và giải quyết từng lý do TẠI SAO để thuyết phục khách.

Trong ảnh là ví dụ quá trình truy vấn khoảng 30% của 1 trung tâm Anh ngữ, nhưng đã có thể tạo được 3 series.

Bạn nào thấy mờ quá thì nhắn mình gửi ảnh trực tiếp qua cho nha.

Lem Chấp Bút

Share your love
Facebook
Email

Newsletter