4 tuyến nội dung chính newbie cần biết

4 tuyến nội dung thường gặp khi làm content marketing:

  1. Content Branding: Tăng nhận diện thương hiệu hoặc nhân hiệu.
  2. Content Sale: Bán hàng trực tiếp cho khách hàng mục tiêu.
  3. Content nuôi dưỡng: Educate khách hàng tiềm năng, đưa họ vào phễu và nuôi dưỡng từ từ.
  4. Content tương tác: Thu hút khách hàng.

Ảnh: Ví dụ cho trung tâm tiếng Anh

Tỷ trọng của 4 tuyến nội dung chính sẽ được phân bổ dựa trên chiến lược marketing tổng thể, phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

– Mục tiêu marketing trong từng giai đoạn cụ thể

– Insight khách hàng (chân dung, hành trình)

– Phân tích sản phẩm, dịch vụ (lý tính, cảm tính)

– Big idea (thông điệp chủ đạo)

– Ngân sách, nguồn lực…

* Lưu ý: Đây chỉ là kiến thức cơ bản dành cho newbie muốn tham khảo cách phân loại nội dung đơn giản. Thực tế triển khai sẽ có nhiều tuyến nội dung nâng cao hơn, kỹ thuật phân tích phức tạp hơn.

 

— Lem Chấp Bút —

 

Share your love
Facebook
Email

Newsletter